Mô hình vườn mẫu

Mô hình vườn mẫu

Mô hình trồng rau tại nhà mẫu của Thien Gardening Solution đã hoàn thành. Những mầm rau non đã trỗi dậy sau những ngày được vun trồng và chăm sóc. Mô hình dự kiến sẽ ngày càng nhân rộng nằm mục tiêu cung cấp rau sạch cho mọi nhà trong một ngày không xa.