Nhà anh Tùng ở Bình Khánh

Nhà anh Tùng ở Bình Khánh

Bạn làm gì để thiết kế cho ngôi nhà mình thêm xinh? 
Anh Tùng đã lắp đặt hệ thống rau thủy canh trên hàng rào nhằm đáp ứng tiêu chí xanh – sạch – đẹp!