Nhà cô Hạnh

Nhà cô Hạnh

Với tiêu chí nói không với thực phẩm độc hại, dự án trồng rau thủy canh tại nhà cô Hạnh đã được khảo sát, thi công và bảo dưỡng đem lại màu xanh cho ngôi nhà cô cũng như đánh dấu sự thành công của Thien Gardening Solution.