Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng

Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng

Thien Gardening Solution không những đồng hành cùng các hộ gia đình mà còn mang đến màu xanh cho khuôn viên trường học thêm xanh, thêm xinh và thêm vui! Dự án đã được thực thi và bảo dưỡng tại trường THPT Huỳnh Thị Hưởng.